NOVELA zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice(ERP) – UŽ BEZ OBMEDZENÍ.

Od septembra sa ruší mesačný limit na počet vydaných pokladničných dokladov prostredníctvom virtuálnej registračnej pokladnice (VRP). Prináša to novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP). Podnikatelia tak môžu bez obmedzenia využívať túto bezplatnú službu finančnej správy.

Virtuálnu registračnú pokladnicu budú môcť  používať všetci podnikatelia. Doterajší limit 3000 vydaných pokladničných dokladov sa ruší a podnikatelia tak budú môcť v jednom mesiaci vydať ľubovoľný počet pokladničných dokladov.

Podnikatelia, ktorí pre prekročenie uvedenej hranice vydaných pokladničných dokladov nemohli VRP využívať, sa môžu zaregistrovať a používať túto bezplatnú službu finančnej správy. VRP je prístupná online na portáli finančnej správy. Základným predpokladom je internetové pripojenie používateľa.  VRP  je  možné používať na klasickom stolovom počítači, notebooku alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie. Pre nakupujúcu verejnosť je sprístupnená aj aplikácia Over doklad, vďaka ktorej si môžu skontrolovať pravosť pokladničných dokladov.

Návod na registráciu:

Podnikateľ v prostredí VRP (https://vrp.financnasprava.sk) vypíše povinné údaje do formulára vrátane štvormiestneho PIN kódu. Ten bude zadávať pri prvom prihlásení do VRP. Finančná správa upozorňuje podnikateľov, aby vypisovaniu žiadosti venovali náležitú pozornosť, lebo v prípade nesprávnych údajov budú daňovým úradom vyzvaný na opravu, čo predlžuje proces pridelenia kódu VRP. Podnikateľ vyplnenú žiadosť uloží (tlačidlo uložiť ako PDF a vytlačiť), tejto žiadosti sa pridelí kód žiadosti a zobrazí sa PDF súbor, ktorý si podnikateľ buď uloží alebo vytlačí. Vytlačenú žiadosť podnikateľ podpíše a:

  • naskenuje ju a zašle elektronicky ako prílohu Všeobecného podania na Portáli  finančnej správy v časti register
  • podá  ju osobne na podateľni DÚ
  • zašle  ju poštou daňovému úradu

Daňový úrad žiadateľa zaregistruje a pridelí mu príslušný kód a pošle prihlasovacie údaje.