Odklad platenia odvodov za 03/2020.

S účinnosťou od 6.4.2020 sa podľa zákona č. 68/2020 Z. z novelizuje zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, ktorý umožňuje pri dodržaní podmienok pre zamestnávateľov a SZČO posunúť lehotu platenia odvodov na obdobie po skončení mimoriadnej situácie spojenej s pandémiou koronavírusu. 

Odvody na poistné na sociálne poistenie za zamestnávateľa a za SZČO a preddavky na poistné na zdravotné poistenie za zamestnávateľa a za SZČO sú za mesiac 03/2020 splatné do 31. júla 2020.

Ale! Splatnosť poistného na sociálne poistenie za zamestnancov a preddavkov na poistné na zdravotné poistenie za zamestnancov nebol zmenený.

Pokiaľ sa situácia nezmení , môže vláda aj za iné mesiace posunúť splatnosť na preddavky v prípade, že mimoriadna situácia bude trvať.

Uvedený odklad splatnosti odvodov sa týka zamestnávateľov a SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu (právnická osoba), respektíve pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (fyzická osoba) o 40% a viac.

*