Referencia klienta

Naša spoločnosť BTS NITRA, s.r.o. sa venuje poskytovaniu bezpečnostnotechnickej služby, služieb v oblasti ochrany pred požiarmi a rôznym odborným školeniam v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. S  p. Emíliou Felberovou spolupracujeme od roku 2009, t. j. od vzniku našej spoločnosti. Sme s ňou veľmi spokojní, nakoľko je vždy pripravená odborne nám poradiť v oblasti ekonomiky, komunikácia s ňou je na vysokej úrovni, má osobný prístup ku každému klientovi a v prípade vyskytnutia sa problému je pripravená okamžite ho riešiť.
Mgr. Patrik Vojtek, konateľ firmy BTS NITRA, s.r.o.