Účtovníctvo

  • spracovanie jednoduchého, podvojného účtovníctva (živnostníci, firmy)
  • rekonštrukcie jednoduchého a podvojného účtovníctva za predchádzajúce roky
  • evidencia záväzkov a pohľadávok, saldokonto
  • spracovanie daňového priznania k DPH, kontrolný výkaz k DPH, dani z príjmu právnických osôb a fyzických osôb a súvisiacich výkazov, dani z motorových vozidiel a podobne, spracovanie výkazu INTRASTAT
  • vedenie evidencií majetku, evidencie jázd motorových vozidiel
  • v prípade, že potrebujete spracovať daňové priznanie, ak ste zamestnancom a mali ste aj iné príjmy
  • kontrola Vami vedeného účtovníctva