Referencia klienta

S kanceláriou EKON-CONSULT Nitra s.r.o. spolupracujem už niekoľko rokov a veľmi si cením flexibilitu, profesionálny prístup a odbornosť  v poskytovaní  služieb v oblasti účtovníctva. Pozitívne by som chcela vyzdvihnúť aj ľudský prístup pani Felberovej. 
Ing. Jarmila Imreová