DIGITÁLNE PLATFORMY a ich zdaňovanie od roku 2018

Novela zákona o dani z príjmov č.595/2003 Z.z.  priniesla ďalšiu novinku pre digitálnu platformu hardvérovú platformu alebo softvérovú platformu, ktorú využíva aj TAXIFY. Bližšie sa dozviete v stanovisku Ministerstva financií SR.

TAXIFY 2018-05-22-zdanovanie-digi-platforiem-MFSR-stanovisko