Kontakt

Mobil.:
0948 424 968
E-mail:
ekon.consult@gmail.com
Prevádzka: (kancelária)
EKON-CONSULT Nitra s.r.o
Fraňa Mojtu 18
(MEDIAHAUS – 2.posch.)
949 01 NITRA
PRACOVNÁ DOBA
08.00 – 16.00 hod.
(resp.podľa telefonického dohovoru)

 

Sídlo:
EKON-CONSULT Nitra s.r.o
Michal nad Žitavou 277
941 62 Michal nad Žitavou

Firma zapísaná v Obchodnom registri OS Nitra Oddiel:Sro , vl.č.:37777/N.
IČO: 47882301, DIČ:2024132990
Michal nad Žitavou 277, 941 62 Michal nad Žitavou

Kontaktný formulár

Váš email (povinné)

Telefónne číslo

Vaša správa