Formulár na odklad platenia odvodov do SP.

Sociálna poisťovňa zverejnila  formuláre pre oznámenie poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania o 40% a viac, na účely odkladu odvodov na sociálne poistenie za mesiac 3/2020 do 31. júla 2020 .

https://www.socpoist.sk/cestne-vyhlasenie/68510s