Referencia klienta

Spolupráca s ekonomickou kanceláriou EKON-CONSULT Nitra s.r.o. je pre nás prínosom a pozitívnou skúsenosťou. Komunikácia bola vždy jednoduchá, poskytnuté poradenstvo na odbornej úrovni a podávanie výkazov na úrady na čas. Vďaka poradenstvu sme boli schopní optimalizovať naše náklady a získať konkurenčnú výhodu.
OneByte Technology s.r.o.