Návrh novely daňového poriadku – KOMUNIKÁCIA S DAŇOVÝM ÚRADOM UŽ LEN ELEKTRONICKY PRE VŠETKÝCH PODNIKATEĽOV

Čo to znamená? V zmysle doteraz platného par.14  zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) povinnosť doručovať podania elektronickými prostriedkami má:

  1. daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
  2. daňový poradca za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
  3. advokát za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
  4. zástupca neuvedený  v bodoch 2.  a  3. za daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ktorého zastupuje pri správe daní.

Keďže  návrh novely Daňového poriadku, ktorý rieši elektronickú komunikáciu, dostal od vlády „zelenú“, bude  sa tento okruh osôb rozširovať. Ak prejde návrh novely parlamentom, o čom myslím že nie je pochýb, budú od 1.1.2018 musieť povinne elektronicky komunikovať všetky právnické osoby a od 1.7.2018 aj fyzické osoby – podnikatelia.

Pre živnostníkov to znamená, že si budú musieť rovnako ako aj právnické osoby doteraz nekomunikujúce elektronicky s finančnou správou,  zabezpečiť elektronický prístup.

Za porušenie nesplnenia si povinnosti môže správca dane uložiť pokutu do výšky 16.000,-€. Komunikovať budete môcť dvoma spôsobmi.  To aký si vyberiete bude závisieť na Vás.

V prípade, že sa ale rozhodnete neriešiť to osobne a nenechať sa oberať o Váš čas alebo nemáte skúsenosti s počítačom, so stránkou finančnej správy, kde budete musieť vykonať prvé kroky alebo máte nedostatočné pripojenie na internet obráťte sa na nás a  zabezpečíme Vám registráciu alebo  aj kompletné  spracovanie účtovníctva, miezd a povinné zasielanie dokumentov elektronickou formou, ktorá sa bude od Vás vyžadovať povinne od 1.1.2018.

A ešte jedna dobrá rada……nenechávajte si registráciu na poslednú chvíľu.