Novela zákona o DPH od 1.1.2016 schválená!

Od nového roka pripravili poslanci  novelu zákona o DPH. Obsahuje viacero opatrení, ktoré sa budú týkať podnikateľov, ale ja občanov.

Pre občanov bude možno zaujímavé zníženie sadzby dane na 10% pri vybraných základných potravinách. Napríklad: hovädzie a bravčové mäso (čerstvé chladené, s kosťou aj vykostené(okrem vnútorností), vcelku aj porciované. Mäso z oviec vrátane jahňaciny a kozie mäso, kuracie, kačacie, husacie alebo morčacie a droby……nízkotučné, polotučné a plnotučné kravské a kozie mlieko, klasické maslo, čerstvý chlieb….  .

A čo je pripravené pre podnikateľov?

Osobitný režim DPH na základe platieb.

Zavádza sa režim uplatňovania dane z DPH až po prijatí platby.To znamená, že ak sa rozhodnú pre tento režim, DPH budú platiť až na základe zrealizovaných platieb. Pre odberateľov sa zároveň odloží vznik práva na odpočítanie dane z kúpených tovarov a služieb do momentu zaplatenia. Tento mechanizmus môžu využiť dobrovoľne firmy s ročným obratom do 100-tisíc eur. Daň  budú títo podnikatelia platiť do štátneho rozpočtu až potom, keď dostanú zaplatené od odberateľov za dodané tovary a služieb. Jedno z ďalších opatrení je v stavebníctve. Zmena spočíva v prenose daňovej povinnosti na príjemcu plnenia (revers charge). Toto možno uvítajú malé a stredné firmy, u ktorých často dochádza k druhotnej neschopnosti z dôvodu, že musia odviesť daň bez ohľadu na to, či dostali zaplatené od odberateľov (veľkých). Samozrejme za podmienky, že  je dodávateľ aj príjemca tovaru alebo služieb registrovaným platiteľom DPH. Daň štátu  odvedie až posledný článok v reťazci.

 Rozšírenie prenosu daňovej povinnosti pri dodávkach tovaru zahraničnou osobou.

 Od 1.1.2016 sa rozširuje prenos daňovej povinnosti na všetky dodania tovarov v tuzemsku zdaniteľnou osobou, ktorá nie je usadená na území SR, s výnimkou zásielkového predaja.

Zmeny pri tzv. dobrovoľnej registrácii.

Nezaplatenie zábezpeky na DPH nebude od 1.1.2016 dôvodom na zamietnutie žiadosti o registráciu, ale bude sa vymáhať ako daňový nedoplatok.

Za účelom podpory začínajúcich podnikateľov sa s účinnosťou od 1.1.2016 vypúšťa povinnosť zložiť zábezpeku na DPH z dôvodu, že žiadateľ o registráciu pre DPH je zdaniteľnou osobou, ktorá sa zatiaľ len pripravuje na podnikanie.

 Pokračovanie po podpísaní zákona prezidentom republiky……………………